Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

ŠKOLA ZA TRIGGER TOČKE

ŠKOLA ZA TRIGGER TOČKE

HUPED-ova škola miofascijalnih Trigger Točaka, školuje polaznike za razumijevanje i tretman tih točaka metodama: Dry Needling i Cupping. Unoseći u pogled na Trigger Točke „duh istoka“, posebno kineske medicine, daje dublje razumijevanje i šire mogućnosti tretmana Trigger Točaka.

Škola je namijenjena svima, prvenstveno liječnicima, fizioterapeutima i medicinskim sestrama odnosno medicinskim djelatnicima koji već mogu koristiti akupunkturne igle u svome radu, dok su tehnike Cuppinga, te općenito poznavanja miofascijalnih Trigger Točaka, namijenjene svim ostalim polaznicima koji nisu zdravstvene struke. No, ukoliko se završi još i edukacija: OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE možete koristiti i akupunkturne igle u svome radu unatoč tome što niste zdravstveni djelatnik.

Predavanja i praktična nastava se održavaju subotom od 10:00 do 17:00h i nedjeljom od 09:00 do 14:00 h, svakog prvog i trećeg tjedna u mjesecu (nakon formiranja grupa).
1. modul će se održati: 16. i 17. 09. 2023.g.

Broj polaznika je od 6 do 12 (obvezno paran broj zbog rada u parovima), a HUPED osigurava sve potrebno, za uspješno provođenje edukacije.


Edukacija se sastoji od tri modula:

I. MODUL – TRIGGER TOČKE (16. i 17. 09. 2023.)

 • Uvod
 • Povijest energetskih točaka
 • Energetske točke kroz različite sustave
 • Akupunktura i akupunkturne točke
 • Triger točke:
             - Etiologija
             - Fiziologija
             - Simptomi
             - Podjela
             - Veza sa Ashi točkama i klasičnom akupunkturom
             - Tretman Trigger Točaka sa naglaskom na Dry Needling i Cupping
 • Razni tretmani Trigger Točaka
 • PRAKSA: Tehnika punktiranja (umetanja igala)

II.  MODUL – DRY NEEDLING (30. 09. i 01. 10. 2023.g.)

 • Uvod
 • Kratko ponavljanje prethodnog modula
 • PRAKSA I  (I. dan): Triger točke na nogama
 • PRAKSA II  (II. dan): Triger točke na trupu i rukama

III. MODUL – CUPPING (21. i 22. 10. 2023.g.)

 • Uvod
 • Teorija Cupping tretmana
 • Cupping Analiza
 • Principi tretmana
 • PRAKSA: Tretiranje određenih (čestih) stanja

Ponavljanje sva tri modula i ISPIT (18. 11. 2023.g.)


CIJENA i UPLATE

Cijena svakog modula i ispita je 250 EURA (1.883,63 kn). U slučaju da se odustane od pohađanja nastave uplate za odslušane module ili unaprijed plaćene module se ne vraćaju, ali se zato sve uplate priznaju kod nastavljanja edukacije u nekoj od idućih grupa polaznika.

U cijenu edukacije su uključeni, priručnik, paket igala za dry needling i bijela majica. Nakon položenog ispita polaznici dobivaju certifikat i licencu za rad.

Uplata rate za modul se vrši prije početka svakog modula prema ovim podacima:
IBAN: HR2324840081135040876
PRIMATELJ UPLATE: IPED, Kosirnikova 80, 10000 Zagreb
IZNOS: 250,00 eura - za svaki pojedini modul i ispit na kraju
SVRHA UPLATE:  TRIGGER TOČKE - modul

Potvrdu o uplati poslati na mail: huped@huped.hr

Da bi ste izvršili prijavu za edukaciju ispunite prijavnicu:

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: info@huped.hr te 099/4900909.


PREDAVAČ:

JURAJ MIHELAC, doktor struke tradicionalne kineske medicine, nutricionist i polaznik III. god. studija tjelesno orijentirane psihoterapije pri Centru za Integrativni Razvoj. Osim mnogih raznih edukacija koje prolazi van HUPED-a, uključujući i trigger točke s dry needlingom, u samom HUPED-u završava:
OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE,
OSNOVE KLINIČKE PSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE,
OSNOVE FILOZOFSKO-RELIGIJSKIH SUSTAVA I NJIHOVIH PRAKSI, te na kraju i - AKADEMIJU TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE,
čime postaje DOKTOR TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE.