Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

KNJIGA: DUŠA I OBLICI

KNJIGA: DUŠA I OBLICI

Predstavljamo knjigu: "Duša i oblici", autorica gospođa Sanda Glavaš, naša dugogodišnja članica i licencirana iscjeliteljica pri HUPED-u. 

Knjiga (Sanda Glavaš: „Duša i oblici, duhovne cjeline“) je plod višegodišnjih meditacija, mišljenja, motrenja i mnijenja. Ovi pojmovi kao da su se izgubili iz upotrebe u svakidašnjem životu, no za struku kojoj pripadam (filozofija i duhovnost) oni su više nego jasni.

Ukoliko pod mišljenjem ne podrazumijevamo samo neko razbijanje glave nego i mišlju propitivanu misao, misao koja samu sebe propituje,oblikuje i mijenja,  utoliko ćemo lakše shvatiti i ovu višegodišnju meditaciju, razmatranje i motrenje, područje duhovnosti kojim se bavim.

U meditaciji misao propituje samu sebe, počev od naizgled empirijske spoznaje Boga, čija je slika u nama samima, odnosno na čiju smo sliku (presliku) sami stvoreni.

Imala sam takvo duhovno iskustvo da mi se je Bog u liku Isusa Krista sam ukazao u Cagliariju 1996. godine, kada sam se duhovno obratila (o tome govorim u ranijim spisima). Od tada sam u stalnim razmatranjima zajedno s Bogom, o svijetu, čovjeku, drugom čovjeku, biljkama, životinjama, stvarima i sebi samoj.

Kada je riječ o ovom posljednjem, potrebno se je potpuno otvoriti i predati samome Bogu, svu svoju svijest, nesvijest i podsvijest, razmišljanja, shvaćanja, nagone, instinkte, impulse te dopustiti da ih Bog svojom milošću dodirne i mijenja. Eto, to je meni uspjelo i danas sam „novi čovjek“. Stari ja je umro zajedno s ovdje prikazanom dušom i rodio se novi ja, nova osoba. Svako umiranje bilo je bolno, a svako rođenje nešto uzvišeno.

Htjela bih se na trenutak zadržati na jednom razmišljanju. Kada i kao što Isus Krist  radi nas grješnika umire na križu te potom uskrsava u život vječni, tako ujedno taj isti Isus, u kojeg smo Kršteni,  u svakome od nas, u svačijem srcu umire i uskrsava u novi život, život novog čovjeka. Ova meditacija i razmatranje ili možda ipak samo mnijenje bliska je svim filozofskim interpretacijama o životu  nakon života. Mi i u ovom životu, rađamo se, umiremo i jesmo, koliko dozvolimo starom čovjeku da u nama umre i da se rodi novi. To je zadatak, smisao, ispunjenje meditacije. Ujedno i dovršena duhovna cjelina.


OSVRT NA KNJIGU; gospođa Jadranka Brnčić

Knjiga koju držite u ruci namijenjena je, kako i sama autorica kaže u Uvodu: „k Bibliji usmjerenim vjernicima“. Dakle, kršćanima koji se ne zadovoljavaju tek površnim poznavanjem biblijskih tekstova, nego ih čitaju i slušaju kao nadahnuće za kontemplaciju te poticaj na osobnu preobrazbu i rast u cjelovito ljudsko biće u Božjoj prisutnosti po Njegovoj Riječi.

U prvom dijelu knjige autorica upoznaje svoje čitatelje s lectio divina – meditativno-molitvenom praksom, njezinom poviješću i značenjem. Pritom se oslanja na renomirane autore kao što su PasqualeBrizzi i EnzoBianco.No, ne daje samo teorijski okvir, nego nudi i konkretne primjere pa se knjiga može čitati i kao jednostavan uvod u praksu, obogaćen i svjedočanstvom same autorice.

U drugom dijelu knjige Sanda Glavaš uvodi u terapijsku dimenziju meditativno-molitvene prakse tumačeći što tvori strukturu ljudske duhovnosti. Čišćenje i oslobađanje energetskih razina ljudske svijesti, kakvo se događa u svjesnoj izloženosti Božjoj prisutnosti, vodi čovjeka iz tame u svjetlo, iz grijeha (strahova, ovisnosti) u slobodu od grijeha.

Autorica svjedoči i o vlastitom ozdravljenju razlažući kako ono nužno proizlazi iz predanja Bogu te sedogađa kroz Ljubav koja čovjeka otvara višim razinama svijesti, odnosno oblikuje ga u otkupljeno, novo stvorenje u Duhu.Takav preobražaj nije pridržan tek za osobe koje se Bogu posvećuju u odvojenosti od svijeta, nego je ponuđen svima. Upravou našem suvremenom, opterećenom i otuđenom svijetu, i usred njega, kršćani su snažno pozvani na obnovljenu duhovnost utemeljenu na vlastitoj tradiciji.

U trećem poglavlju ove knjige autorica nastavlja promišljati o Istini i o Ljubavi, odnosno o područjima njihova očitovanja, a to su Umjetnost, Ljepota i Dobrota. Po njezinu mišljenju, upravo su ta područja, budući u tzv. postmodernom svijetu odvojena od transcendentalnoga, ponajviše degradirana, izmještena iz punine svojega smisla. Duhovne osobe prve su pozvane vratiti im smisao razvijajući vlastite sposobnostiza praštanje, svetost i kreativnost.

Četvrto poglavlje posvećeno je opisu energetske strukture čovjeka te iscjeljenju energetskih čvorova i blokada koji nastaju kao posljedica grijeha, odnosno odvojenosti od Božje prisutnosti.

U petom poglavlju autorica razmatra o spremištima duhovne energije u ljudskom biću. Nakon uvida u razumijevanje pojmova kao što su razum, srce i duša (kojima prilazi kako iz antropološke i filozofijske, tako i iz duhovne perspektive), nudi i vlastito psihološko i mističkoiskustvo, ilustrirajući ga, među ostalim, i mislima duhovnih osoba koje nisu nužno kršćani. Time želi upozoriti na srodnost pojedinih iskustava u različitim duhovnim sustavima, ali i naglasiti vlastitu vjernost Crkvi.


O AUTORU:

Sanda Glavaš rođena je u Zagrebu (Hrvatska) 07. 03. 1964. godine. Tu je s odličnim uspjehom završila osnovnu i srednju školu te grupe Filozofija (A-1) i Fonetika (A-2) na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i Magistrirala 1992. godine. Dalje se stručno usavršavala u Italiji i Engleskoj, gdje je studirala i radila uglavnom kao novinar foto-reporter. 2010. godine diplomirala je teologiju i duhovnost pri Pontificia Facoltà Teologica-L'Istituto di Spiritualità Teresianum-Roma – pridružen Sustavni studij duhovnosti - Zagreb. Pero novinara zabilježila je na talijanskom jeziku u svoje dvije knjige L'altra riva dell'Adriatico - la guerra jugoslava raccontata agli Italiani i Usi-costumi e balli objavljenima u Sassariju  1994. godine. Duhovno štivo bilježi na svojoj web stranici i za učenike malog duhovnog centra „Tri srca“ koji je započeo radom 2017. godine, od kada je član Hrvatskog udruženja za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu (HUPED), s kojom planira i dalje duhovno surađivati i studirati duhovnost.


KONTAKT ZA NARUDŽBU

Tel: 092/3348-793 (Sanda Glavaš)