Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

Vijesti o pravnoj situaciji

Vijesti o pravnoj situaciji

15.06.2009. te 16. i 18.06.2010. i 15.06.2011. te 2012.g. su studentima veterine u sklopu izbornog predmeta "OSNOVE HOLISTICNE MEDICINE" kojeg vodi prof.dr.sc. Damir Zubcic, odrzana predavanja na temu zakonske regulacije nekonvenc. medicine te ključnoj ulozi HUPED-a u tome procesu. Predavanja je održao predsjednik HUPED-a Korunić Vedran.


10.07.2010. u Narodnim novinama br. 89/10. objavljen je Pravilnik o stavljanju u promet te o označavanju i oglašavanju tradicionalnih biljnih lijekova


Radna grupa Hrvatske liječničke komore formirana u travnju 2010.g. želi omogučiti samo liječnicima da se bave pojedinim metodama CAM-a što nije u skladu sa pravim stanjem gdje 95 % terapeuta iscjelitelja nisu liječnici (u svim metodama izuzev akupunkture).
Prihvačanje ovakvih zakonskih propisa značilo bi ugrožavanje terapeutsko iscjeliteljske struke i kršenje osnovnih načela demokracije te time i Ustava RH.


17.12.2009. donošenjem Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br: 153/09) TV nastupi različitih iscjelitelja više se ne smiju baviti pitanjima zdravlja, a i na ostala pitanja gledatelja mogu govoriti tek nakon 23 sata, te programi moraju nositi oznaku da su namijenjeni gledateljima starijima od 18 godina


17.09.2009. donesen je novi Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima (Narodne novine br. 118/09.)


23.09.2009. donesen je Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje što obuhvača i kozmetičke proizvode te kozmetiku s posebnom namjenom (granični proizvodi između kozmetike i medicinskih proizvoda koji moraju proči i ispitivanje u HZJZ)


12.12.2008. donesen je Pravilnik o dodacima prehrani (Narodne novine br. 148/08). te kasnije:
- Napuci vezani za notifikaciju dodataka prehrani pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi
- Opce informacije o dodacima prehrani


Katolička crkva i "tvrda linija" službene medicine imaju svoju viziju zakonske regulacije alt. medicine (što je sve kočilo Radnu grupu tokom 2005.g. u izradi zakonskih propisa te nije napravljeno ništa...) no koliko je ta vizija u skladu sa Ustavom
RH (vjerske slobode, demokracija...) te preporukama EU?


26. 11. 2004.  donesena je odluka od strane Ministarstva pravosuđa o osnivanju Savjeta ministrice pravosuđa za regulaciju bavljenja nekonvencionalnom medicinom kojim je rukovodio Vedran Korunić, predsjednik HUPED-a. Naknadno je formirana i Radna grupa u čijem sastavu su bili predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te Savjeta no tokom 2005.g. se nije napravilo ništa, a prijedlog Zakona kojega je Savjet predložio se nije svidjeo raznim crkvenim i medicinskim lobijima...

dr. Darko Milinović, bivši ministar zdravstva RH nije bio pretjerano sklon dati podršku alternativnoj i komplementarnoj medicini te njenoj dobroj regulaciji kao ni prijašnja struktura Vlade RH na čelu sa Jadrankom Kosor i Ivom Sanaderom.