Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

OSNOVE FILOZOFSKO-RELIGIJSKIH SUSTAVA i NJIHOVIH PRAKSI ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE

OSNOVE FILOZOFSKO-RELIGIJSKIH SUSTAVA i NJIHOVIH PRAKSI ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE

Gdje je granica između iscjeliteljskih praksi raznih religijskih sustava te alternativne i komplementarne medicine? Za granicu (barem u formalno pravnom smislu) između nekonvencionalne medicine te službene medicine i psihijatrije znamo i to obrađujemo u našim edukacijama iz OSNOVA MEDICINE te OSNOVA PSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE, no granica između religije i nekonvencionalne medicine je puno slobodnija i još manje definirana i zato smo pokrenuli još jedno stručno usavršavanje: OSNOVE FILOZOFSKO-RELIGIJSKIH SUSTAVA i NJIHOVIH PRAKSI za iscjelitelje i terapeute no i za sve ostale koje zanimaju ove teme, neovisno o tome čime se bave.
Pogledajte prilog koji je napravila RTL TV o tome, a u kojemu su kontaktirani predstavnici različitih vjerskih zajednica ali i jedan licencirani član HUPED-a čija metoda rada ulazi u religijski sustav. Dakle, radi se o klasičnom primjeru iscjelitelja koji nije službeni predstavnik niti jedne religije no u svojoj se iscjeliteljskoj praksi poziva na osnivača te religije...

RTL DIREKT: MEDICINA I VJERSKE ZAJEDNICE


Poznavanje filozofsko-religijskih sustava temeljno je znanje nužno da osoba koja će se u svojem radu susretati sa pacijentima odnosno klijentima iz različitih kulturnih, socioloških i vjerskih okvira stekne znanja temeljem kojih će moći objektivnije pristupiti pojedincu u njegovim potrebama. Navedeno će se ostvariti tako da se pruži prikaz ključnih religijskih sustava s kojima se svi susrećemo, prema kojima nosimo brojne predrasude i društvene etikete, otkriti njihovu stvarnu pozadinu, snagu i praktičnu primjenu. Ovu edukaciju mogu slušati svi koje žele produbiti svoje znanje iz ovog područja, neovisno o tome čime se inače bave.

Kada je čovjek u potrebi, on kuca na ona vrata gdje se nada da će pronaći pomoć, i to je opće poznato iskustvo svakoga čovjeka. Onaj pak tko stoji s druge strane, od koga se traži pomoć, savjet, ili neki drugi doprinos treba biti opremljen prikladnim znanjem koje će moći upotrijebit da pomogne što širem krugu ljudi. 

Filozofija je temeljna znanost koja teologiji pruža znanstveni instrumentarij. Tanka je nit između filozofskih i religijskih sustava, i jedni i drugi odgovaraju na ista pitanja, s tom ključnom razlikom da religija uključuje osobni odnos prema nadnaravnom dok ga filozofija nastoji razumjeti, opisati i smjestiti u određeni obrazac. Iza svakog religijskog sustava bilo da se radi o Islamu, Kršćanstvu, Hinduizmu, Budizmu, prirodnim religijama ili slično, uvijek stoji filozofski sustav s gotovo u pravilu istim okvirom. Tako je bilo od prvih pećinskih crteža u zapadnoj Europi, preko Aboriđinskih vjerovanja, diljem svih kontinenata na kojima se razvijao čovjek i na kojima je stasao ljudski rod. Što je to zajedničko svakom čovjeku da se neovisno o stupnju razvoja uvijek postavlja ista pitanja, što je odgovorima na ta pitanja zajedničko a što različito? 

Da bi se u jednom intelektualnom diskursu dobro razumjeli ključno je jasno definirati temeljne pojmove kojima se služimo a različito ih razumijevamo. Potom želimo dati prikaz povijesnog razvoja ključnih religiozno-filozofskih pravaca. U tom smislu baviti ćemo se grčkom filozofskom misli na kojoj počiva cjelokupni zapadni način poimanja svijeta (vrijeme, vrednote, duh i duša, promjena, metafizički pojmovi…), nastavit ćemo sa ključnim skolastičkim pojmovima, dotaknuti se racionalizma, empirizma, njegovih utjecaja na evoluciju suvremenog svijeta kao i suvremenih filozofskih pravaca poput personalizma i slično. Razjasnit će se ključni elementi svih velikih religijskih pravaca s povijesnih slijedom, ključnim ličnostima, teološkim postavkama i elementima sustava vjerovanja. Predavanja će uključiti pojedine teme koje će polaznicima biti od osobitog interesa poput savjesti, egzorcizma, pitanje života i smrti, učinka molitve… 
Rad u grupama ukoliko će to biti moguće, ovisno o dinamici predavanja nastojati će se dodatno intenzivirati zanimljivim gostima predavačima. Važno je napomenuti da će se ovim temama pristupiti objektivno, ostaviti otvorenim mogućnost rasprave, dijeljenja iskustava i primjera koji mogu biti korisni ostalim polaznicima.
Po završetku svih modula slušači će biti upoznati sa osnovama filozofsko-religijskih sustava što će ima dati širinu u osobnom radu, bolje razumijevanje izazova s kojima će se nedvojbeno susretati te osnovu s koje će moći krenuti u daljnje, dublje izučavanje onoga za što drže da će im biti korisno. TERMINI ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Nastava se održava jednom mjesečno (subota popodne od 17.00 do 20.00h i nedjelja od 10.00 do 14.00h). Prvi modul za 2. grupu počinje 7. i 8. 10. 2023.g. te će kao i svi ostali moduli biti dostupan u obliku video snimke za one koji se naknadno priključuju edukaciji ili ne mogu zbog udaljenosti dolaziti na predavanja u HUPED.
Ostali se moduli održavaju također svaki prvi vikend u mjesecu i to istovremeno online te u HUPED-ovoj dvorani za predavanja.
U priručniku iz UVODA U RELIGIJSKE SUSTAVE I ISCJELITELJSKE PRAKSE, se nalaze sva predavanja te je njegova cijena 35 eura. Priručnik je obavezan za sve polaznike edukacije. Točni termini svih modula su objavljeni dole u programu.

Ako se neko predavanje propusti PRIRUČNIK sa prezentacijama i snimkama pojedinih predavanja će vam omogučiti da se savlada ono što je propušteno od predavanja.

Cijena edukacije je 175,00 eura po modului. Ukupno je 7. modula s time da se ispit održava u okviru 7. modula. Placanje se vrsi uoci početka svakog modula, a ako se pojedini modul propusti isto tako ga je potrebno platiti kako bi se moglo nastaviti sa pohađanjem svih predavanja (i dobiti prezentaciju sa propuštenog modula te link na snimku predavanja).

Po završetku edukacije dobiva se DIPLOMA i kvalifikacija: doktor struke / terapeutsko iscjeliteljske za koju imate našu licencu. Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: huped@huped.hr te 099/4900909.PROGRAM PREDAVANJA

Modul 1. (7. i 8. 10. 2023.)

 • Uvod u filozofiju (temeljne filozofske discipline)
 • Filozofija Indije, Egipta, Irana te rana grčka filozofija (predsokratici)

Modul 2. (4. i 5. 11. 2023.)

 • Uvod u religiju
 • Animizam i fetišizam, Asirija i Babilon, Egipatska religija

Modul 3. (2. i 3. 12. 2023.)

 • Politeizam
 • Animizam
 • Judaizam
 • Islam
 • Budizam
 • Sokrat, Platon, Aristotel 
 • ostalo

Modul 4. (3. i 4. 02. 2024.)

 • Povijest kršćanstva (apostolsko razdoblje, rano kršćanstvo, crkveni raskol, protestantizam, suvremeno kršćanstvo)
 • Ključni pravci i njihovi elementi te prijeporna pitanja (npr. primat Rimskog biskupa, itd…) 
 • Od Stoika do Aurelija Augustina i Arapske filozofije
 • Uvod u Bibliju, Kuran, Talmud i druge vjerske knjige

Modul 5. (2. i 3. 03. 2024.)

 • Vjerske/religijske zajednice i ostali vjerski pokreti, filozofija od visoke skolastike do Prosvjetiteljstva
 • Savjest
 • Molitva
 • Osoba
 • Grijeh
 • Egzorcizam
 • Hodočašća
 • Život i smrt
 • Ostala pitanja

Modul 6. (6. i 7. 04. 2024.)

 • Odabrana pitanja (pakao, čistilište, besmrtnost duše, Šejtan i džini, mistika, zdravlje i religija…), filozofija do suvremenog doba 
 • Učinak molitve za ozdravljenje, primjeri religijskih velikana, pitanje osobnog Boga, važnost oproštenja za tjelesno ozdravljenje i slično
 • Mogućnost gostovanja predstavnika različitih religija
 • Analiza svega što je obrađeno te obrada onih tema koje polaznici tijekom prvih modula na osobit način otkriju kao vrijedne 
 • Ostale teme 

Modul 7. (5. 05. 2023.) u 11.00h

ISPIT i dodjela DIPLOMA


Popis modula je indikativan okvir te će ga predavač prilagođavati sukladno dinamici predavanja/interesu slušača po pojedinoj temi, što znači da pojedine teme mogu prelaziti okvire pojedinog modula   PREDAVAČI:

NEVEN DROZDEK, profesor filozofije, profesor religijskih znanost i ekonomist, rođen je 1979. godine u Zagrebu. Diplomirao je iz područja filozofije na temu Aristotelove ontologije.
Osim što pokriva čitav raspon filozofskih učenja i religijskih pravaca u svoja predavanja unosi interakciju u kojoj slušateljima nastoji približiti kritični način promatranja fenomena te objektiviziranje njihovih uzroka i posljedica.
Na taj način slušatelji nisu samo pasivni slušatelji nego aktivni sudionici koji iz mnoštva zanimljivih primjera mogu produbiti, proširiti, nadopuniti ili korigirati vlastite stavove i uvjerenja te na taj način osim samog znanja dobiti kvalitetnu osnovu i za vlastitu nadogradnju te daljnje istraživanje.


DRAGUTIN KURPEZ, dipl. phil, dipl. theo, profesor filozofije i teolog
Dragutin Kurpez osoba je s bogatim iskustvom primjene teorijskog znanja te s bogatim iskustvom međureligijskog i interkulturalnog dijaloga. Dragutin Kurpez proveo je deset godina u redovničkoj formaciji, od čega je šest godina bilo vezano uz akademske stupnjeve koje je postigao, dvije godine isključivo duhovne formacije te dvije godine odgojiteljskog rada. Nakon toga, kao svećenik stekao je bogato iskustvo u pastoralom radu u zemlji i inozemstvu, duhovnom vodstvu, te radu s osobama drugih religija. Posebno se istakao kao ispovjednik i duhovni vođa s iskustvom vođenja molitvenih zajednica. Kasnije se na osobit način specijalizirao u ključnim temama protestantske teologije i duhovnosti poput značenja oproštenja, osobnog spasenja, liječenja nutarnjih rana i slično. Snaga i moć duhovnosti za Dragutina nisu samo teorija već življena stvarnost što je ona ključna snaga koja oko njega okuplja i privlači. Kao propovjednik zapažen je po gorljivim i motivacijskim riječima koja prodiru ravno u srce.