Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

AKADEMIJA KIROPRAKTIKE

AKADEMIJA KIROPRAKTIKE

Zbog velikog interesa omogućili smo zainteresiranim polaznicima upis i u novu grupu polaznika koja počinje sa 1. modulom/predavanjem - 30. i 31. 05. 2020.g.
Prva četiri modula (cijeli prvi stupanj) su posvečena teoretskoj nastavi iz anatomije, fiziologije, patologije, patofiziologije i funkcije lokomotormog i živčanog sustava za kiropraktičare, što je sve dostupno u priručniku, dok praksa počinje sa 5. modulom odnosno 2. stupnjem edukacije. Novi polaznici se edukaciji ove grupe mogu priključiti najkasnije sa 4. modulom do kada traje teoretski dio nastave kojega je moguće savladati i iz priručnika.

Nastava kiropraktike se održava u malim grupama (10-15 polaznika) jedan vikend mjesečno, subota i nedjelja. Ukupan broj modula kiropraktike sa završnim ispitom je 21 i oni su podijeljeni u 5 stupnjeva (svaki stupanj po 4 modula predavanja + ispit koji se održava na 21. modulu). Nakon završetka svakog stupnja dobije se Certifikat za pojedini stupanj, a nakon završetka svih 5 stupnjeva dobiva se Diploma Akademije kiropraktike te se dobiva zvanje kiropraktičar, specijalist kiropraktike ili doktor kiropraktike ovisno o stupnju prethodno završenog medicinskog obrazovanja na nekom od državnih obrazovnih institucija u području zdravlja (medicina, fizioterapija, kineziologija...).

Program je namijenjen svima koji se već bave nekim oblikom manipulativnih metoda odnosno zdravstvenim radnicima što uključuje i fizioterapeute te kineziologe. Predznanje iz anatomije i fiziologije je preduvijet za pohađanje nastave iz kiropraktike.
Saloni za masažu, centri za fizioterapiju i različite druge zdravstvene ustanove mogu ovim programom nadopuniti svoju ponudu te pružiti korisnicima usluga određene manipulativne tehnike američke kiropraktike.

Datumi ostalih modula su dole u programu. Cijena edukacije je 3.200,00 kn po modulu. Završni spit se još dodatno plača 3.200,00 kn. Cijena potrebne literature na hrvatskom jeziku (ukupno 5 skripti) je 1.100,00 kn što se sve plaća i dobiva na početku edukacije. U slučaju odustajanja od dolaska na predavanja iz bilo kojeg razloga uplačeni novac (za pojedini modul ili unapred za cijeli stupanj te edukaciju) se polazniku ne vraća već se može iskoristiti za nastavak edukacije sa idučim grupama.


PRIJAVA ZA POHAĐANJE AKADEMIJE KIROPRAKTIKE
Za prijavu je potrebno ispuniti online prijavnicu na linku: PRIJAVNICA
U prijavnici morate na početku odabrati "tip sudionika", odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba.
Isto tako upišete i naziv edukacije na predviđeno mjesto. Uz naziv edukacije napišite i ime predavača kod kojega želite pohađati stručni dio nastave, npr. AKADEMIJA KIROPRAKTIKE - Robert Lon Johnson ili AKADEMIJA KIROPRAKTIKE - Stacey Poole
U predviđeno mijesto za cijenu i način plačanja u prijavnici upišite 3200,00kn (450 eura za uplate iz inozemstva).
Ako je sve dobro ispunjeno u prijavnici onda će na ekranu pisati da je prijavnica poslana. Sve podatke za uplatu iznosa za 1. modul dobiti ćete od nas na Vašu e-mail adresu nakon što dobijemo Vašu prijavnicu.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: huped@huped.hr ili broj: 099/4900909.


SATNICA PREDAVANJA SVIH MODULA
- subota od 11.00 do 18.00h uz veću pauzu za ručak
- nedjelja od 11.00 do 17.00h uz pauzu za ručak


PROGRAM EDUKACIJE (za novu grupu polaznika):


I  STUPANJ, predavač: Prof.dr.sc.prim. Darko Ropac, dr.med.   

Prvi stupanj ima 4 modula / vikend predavanja, a termini njihovih održavanja su:
     1. MODUL: 30. i 31. 05. 2020.g.
     2. MODUL: 27. i 28. 06. 2020.g.
     3. MODUL: 26. i 27. 09. 2020.g.
     4. MODUL: 24. i 25. 10. 2020g.

TEME PREDAVANJA:

 • Anatomija i fiziologija lokomotornog i živčanog sustava - prilagođeno za kiropraktičare
 • Patologija i patofiziologija lokomotormog sustava
 • Patologija i patofiziologija živčanog sustava
 • Funkcija lokomotornog sustava
 • Što rješava suvremena medicina i gdje pomaže kiropraktika

II  STUPANJ, predavači ovisno o grupi su: Dr. Stacey Poole, D.C. ili Dr. Robert Lon Johnson, D.C.

Drugi stupanj ima 4 modula / vikend predavanja, a termini održavanja su:
     5. MODUL: 28. i 29. 11. 2020.g.
     6. MODUL: 23. i 24. 01. 2021.g.
     7. MODUL: 27. i 28. 02. 2021.g.
     8. MODUL: 27. i 28. 03. 2021.g.

TEME SVIH PREDAVANJA i PRAKTIČNOG RADA:

 • (CMT) MANIPULATION of the upper CERVICAL SPINE and OCCIPUT-ATLAS complex // Manipulacija  gornje vratne kralježnice i zatiljka-ATLAS kompleks
 • (CMT) MANIPULATION of C3-C7 // Manipulacija C3-C7
 • (CMT) MANIPULATION OF THORACIC SPINE and SHOULDERS // Manipulacija torakalne kralježnice i ramena
 • (CMT) MANIPULATION of LUMBAR SPINE // Manipulacija lumbalnog dijela kralješnice
 • (CMT) MANIPULATION of SACRUM and PELVIS // Manipulacija trtične kosti i zdjelice

III  STUPANJ, predavači ovisno o grupi su: Dr. Stacey Poole, D.C. ili Dr. Robert Lon Johnson, D.C.

Treći stupanj ima 4 modula / vikend predavanja, a termini održavanja su:
      9. MODUL: 24. i 25. 04. 2021.g. 
    10. MODUL: 22. i 23. 05. 2021.g.
    11. MODUL: 26. i 27. 06. 2021.g.
    12. MODUL: 25. i 26. 09. 2021.g.

TEME SVIH PREDAVANJA i PRAKTIČNOG RADA:

 • Special considerations for COSTO-VERTEBRAL joints and HIPS // Posebna razmatranja za costo vertebralne zglobove i kukove
 • Proper use of COLD/HEAT THERAPY and ELECTROTHERAPY // Pravilna upotreba hladno/tople terapije i elektroterapije
 • Acupuncture/ acupresure discussion as ancilary therapy // Diskusija o akupunkturi i akupresuri kao pomoćnoj terapiji

IV  STUPANJ, predavači ovisno o grupi su: Dr. Stacey Poole, D.C. ili Dr. Robert Lon Johnson, D.C.

Četvrti stupanj ima 4 modula / vikend predavanja, a termini održavanja su:
    13. MODUL: 23. i 24. 10. 2021.g.
    14. MODUL: 27. i 28. 11. 2021.g.
    15. MODUL: 22. i 23. 01. 2022.g.
    16. MODUL: 26. i 27. 02. 2022.g.

TEME SVIH PREDAVANJA i PRAKTIČNOG RADA:

 • Spinal landmarks for PALPATION and MANIPULATION // Spinalni orijentiri za palpaciju i manipulaciju
 • Neurologic concerns of spinal column..relative ANATOMY & PHYSIOLOGY of sympathetic and para-sympathetic branches of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS) // Neurološki problemi kralježnice... relativna anatomija i fiziologija simpatičkih i para-simpatičkih grana središnjeg živčanog sustava (CNS)
 • Practical, hands on static and motion palpation of spine and extremity attachments. How to find SPINAL SUBLUXATIONS, RIB and PELVIC SUBLUXATIONS // Praktični dio veza uz statičku i pokretnu palpaciju kralježnice i ekstremiteta. Kako pronaći SPINAL SUBLUXATIONS, RIB i PELVIC SUBLUXATIONS

V  STUPANJ, predavači ovisno o grupi su: Dr. Stacey Poole, D.C. ili Dr. Robert Lon Johnson, D.C.

Peti stupanj ima 4 modula / vikend predavanja, a termini održavanja su:
    17. MODUL: 26. i 27. 03. 2022.g.
    18. MODUL: 23. i 24. 04. 2022.g.
    19. MODUL: 28. i 29. 05. 2022.g.
    20. MODUL: 25. i 26. 06. 2022.g.

    21. MODUL:  24. i 25. 09. 2022.g. - ISPIT

TEME SVIH PREDAVANJA i PRAKTIČNOG RADA:

 • Soft Chiropractic technic methods, SACRO-OCCIPITAL TEKNIK (SOT), SPINAL DISC DECOMPRESSION TECHNIK // Metode meke kiropraktike, SACRO-OCCIPITAL TECHNIK (SOT), SPINAL DISC DECOMPRESSION TECHNIK (SDDT)
 • Atlas stabilization through controlled percusive masage // Stabilizacija atlasa tehnikom controlirane udarne masaže
 • Ponavljanje i priprema za završni ispit
 • ZAVRŠNI ISPIT I DODJELA DIPLOMA će se održati u naknadno određenom terminu.

Sudjelovanje na nastavi je obavezno zbog velikog dijela praktične nastave koju je nemoguće nadoknaditi iz knjiga. U iznimnim slučajevima je moguće da se iz stare grupe pređe u novu grupu.PREDAVAČI:

Prof.dr.sc.prim. Darko Ropac, dr.med.

Ugledni prof.dr.sc.prim. Darko Ropac, rođen u Varaždinu 1947. godine. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1970. godine. Završio je poslijediplomski studij i 1976. obranio magistarski rad. Specijalizaciju iz epidemiologije završio je 1978., a potom i drugi poslijediplomski studij (iz epidemiologije i javnog zdravstva), na kojem je doktorirao 1983. Godine 1990. završio je edukaciju iz homeopatije u Berlinu. Za docenta iz epidemiologije je izabran 1987. godine, a za izvanrednog profesora 1995. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, za potrebe poslijediplomskog studija iz epidemiologije. Za redovitog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske izabran je 1993. godine. Primarijus postaje 2002. godine. Za redovitog profesora izabran je u rujnu 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu. Za znanstvenog savjetnika izabran je 2005. Za profesora visoke škole izabran je 2012. Član je Znanstvenog odbora za zdravstrvenu ispravnost hrane Hrvatske agencije za hranu.

U razdoblju od 1996. do 2003. nalazi se na dužnosti ravnatelja Instituta pomorske medicine u Splitu u činu aktivnog brigadira Hrvatske vojske. Od 2003. do 2005. pomoćnik je za znanstveno istraživački rad ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo u Splitu, a od 2005. do 2007. u radnom je odnosu na Medicinskom fakultetu, gdje je kao redoviti sveučilišni profesor pročelnik Katedre za javno zdravstvo (od osnutka Fakulteta 1997.). Od 2009. radi kao ordinarius u homeopatskoj ordinaciji u Zagrebu.

Realizirao je više znanstvenih projekata. Objavio je preko 150 stručnih i znanstvenih radova u domaćoj i stranoj literaturi, te stotinjak stručno populatnih članaka u različitim časopisima. Organizirao je više stručnih i znanstvenih skupova iz područja epidemiologije te podvodne i hiperbarične medicine, kao i edukaciju iz ovih područja. Urednik je jedne znanstvene monografije. Do sada je objavio deset sveučilišnih udžbenika iz epidemiologije, pomorske medicine, zdravstvenog zakonodavstva i javnog zdravstva.
 


Dr. Stacey Poole D.C., rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama 1968.godine, te je studirala kiropraktiku na Logan University of Chiropractic u St.Louisu, Missouri gdje je i diplomirala 1995. godine, te završila specijalizaciju. Kao doktorica kiropraktike radi sa svim dobnim skupinama i različitim profilima ljudi, svima kojima je potrebna pomoć i tretman kiropraktike. Dr. Poole ima više od dvadeset godina iskustva u radu s pacijentima. Osim diplome doktora kiropraktike, dr. Poole ima i specijalizaciju za prvi kralježak (atlas) koju je završila u Švicarskoj. Pohađala je mnogobrojne edukacije i seminare u sferi kiropraktike, sudjeluje u podučavanju ostalih kiropraktičara altas tehnikama, a također je savjetnik za nutricionizam. Doktorica savjetuje o vježbama za specifične tegobe kralježnice i zdrav način života.
Dr. Poole je vodila edukacijske seminare sa Dr. Ackermanom iz Švedske, i razvila program za medicinske djelatnike u svrhu nastavka obrazovanja.
 


Dr. Robert Lon Johnson, D.C., FIAMA   

Curriculum vitae

- Current position:
27 April 2017: Chief of Staff-Dr Johnson's ATLAS CHIROPRACTIC CENTAR, Velika Gorica

- Previous work history:
2015-2016. Assistant Chief of Staff, professor of manipulative therapeutics for West Medic Dom Zdravlje, Belgrade, Serbia

2014-2015 Chief Clinician/Chiropractic Physician, Dr Spine Clinic, Bangalore India

2002-2012 Founder, developer, Chief of Staff Americka Kiropraktika, Zagreb Croatia

1998-2002 Staff Physician Americki Kiroprakticki, Rijeka/Pula Croatia

1983-1997 Chief Chiropractic Physician, Founder developer Chiropractic Physicians Associated Mission Kansas, Ottawa Kansas, Eureka Springs Arkansas USA

EDUCATION degrees and certifications

-1983 GRADUATE/DIPLOMATE Cleveland Chiropractic University, Kansas City Missouri USA
-1983-84 Certification American Board of Chiropractic Orthopedics
-1983 DIPLOMATE  National Board of Chiropractic Examiners (USA)
-1983-84 Certified Fellow International Academy of Medical Acupuncture FIAMA
-1985-87 Certified Fellow American Back Society


Dr. Robert Lon Johnson osobno prima pacijente u svojoj kiropraktičarskoj ordinaciji u Zagrebu. Ako se želite naručiti na pregled i tretman u Centru za američku kiropraktiku dr. Robert Lon Johnson, otvorite link.
Sve ostale informacije koje su vezane za edukaciju u Akademiji kiropraktike možete dobiti pozivom na broj: 099/4900909 ili putem e-mail adrese: huped@huped.hr