Hrvatski registar kvalificiranih iscjelitelja i terapeuta

Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

AKADEMIJA AMERIČKE KIROPRAKTIKE

AKADEMIJA AMERIČKE KIROPRAKTIKE

Najavljujemo početak još jedne grupe polaznika AAK - Akademije američke kiropraktike za 24. i 25. 02. 2018.g. Nova grupa polaznika će pohađati nastavu u posebnim terminima paralelno sa starom grupom koja je već počela u listopadu 2017.g.
Ukupan broj modula kiropraktike je 20 i oni su podijeljeni u 5 stupnjeva (svaki stupanj po 4 modula predavanja). Nakon završetka svakog stupnja dobije se Certifikat za pojedini stupanj, a nakon završetka svih 5 stupnjeva dobiva se Diploma Akademije američke kiropraktike te se dobiva zvanje Doktor američke kiropraktike, D.C.

Program je namijenjen svima koji se već bave nekim oblikom manipulativnih metoda te zdravstvenim radnicima što uključuje i fizioterapeute. Oni koji nisu zdravstveni radnici, a žele odslušati program američke kiropraktike moraju prvo odslušati i naš kolegij: Osnove predkliničke i kliničke medicine za terapeute i iscjelitelje kako bi mogli legalno primjenjivati naučeno gradivo.
Saloni za masažu, centri za fizioterapiju i različite druge zdravstvene ustanove mogu ovim programom nadopuniti svoju ponudu te pružiti korisnicima usluga određene manipulativne tehnike američke kiropraktike.

Datumi ostalih modula su dole u programu. Cijena edukacije je 3.200,00 kn po modulu. Predavanja se održavaju na engleskom jeziku uz prevod na hrvatski.


PRIJAVA ZA POHAĐANJE AKADEMIJE AMERIČKE KIROPRAKTIKE
Za prijavu je potrebno ispuniti online prijavnicu na linku: PRIJAVNICA
U prijavnici morate na početku odabrati "tip sudionika", odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba. Isto tako upišete i naziv škole na predviđeno mjesto. U predviđeno mijesto za cijenu i nacin placanja u prijavnici upišite 3200,00kn (435 eura za uplate iz inozemstva). Ako je sve dobro ispunjeno u prijavnici onda će na ekranu pisati da je prijavnica poslana. Sve podatke za uplatu iznosa za 1. modul dobiti ćete od nas na Vašu e-mail adresu nakon što dobijemo Vašu prijavnicu.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: huped@huped.hr ili broj: 099/4900909.


SATNICA PREDAVANJA SVIH MODULA
- subota od 11.00 do 19.00h uz veću pauzu za ručak
- nedjelja od 11.00 do 19.00h uz pauzu za ručak


PROGRAM EDUKACIJE za 1. stupanj:

CHIROPRACTIC MANIPULATIVE THERAPY (CMT)                                

1. MODUL (24. i 25. 02. 2018.g.):

 • Spinal column anatomical overview, including extremity atachments and biomechanical functions // Anatomski pregled/presjek kralježnice, uključujući dodatke i biomehaničke funkcije
 • Spinal landmarks for PALPATION and MANIPULATION // Spinalni orijentiri za palpaciju i manipulaciju
 • Neurologic concerns of spinal column..relative ANATOMY & PHYSIOLOGY of sympathetic and para-sympathetic branches of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS) // Neurološki problemi kralježnice... relativna anatomija i fiziologija simpatičkih i para-simpatičkih grana središnjeg živčanog sustava (CNS)
 • Practical, hands on static and motion palpation of spine and extremity attachments. How to find SPINAL SUBLUXATIONS, RIB and PELVIC SUBLUXATIONS // Praktični dio veza uz statičku i pokretnu palpaciju kralježnice i ekstremiteta. Kako pronaći SPINAL SUBLUXATIONS, RIB i PELVIC SUBLUXATIONS
 • Soft Chiropractic technic methods, SACRO-OCCIPITAL TEKNIK (SOT), SPINAL DISC DECOMPRESSION TECHNIK // Metode meke kiropraktike, SACRO-OCCIPITAL TECHNIK (SOT), SPINAL DISC DECOMPRESSION TECHNIK (SDDT)
 • Atlas stabilization through controlled percusive masage // Stabilizacija atlasa tehnikom controlirane udarne masaže

2. MODUL (31.03. i 01.04.2018.g.):

 • Module 1 written Examination // 1. MODUL – pismeni ispit
 • (CMT) MANIPULATION of the upper CERVICAL SPINE and OCCIPUT-ATLAS complex // Manipulacija  gornje vratne kralježnice i zatiljka-ATLAS kompleks
 • (CMT) MANIPULATION of C3-C7 // Manipulacija of C3-C7
 • (CMT) MANIPULATION OF THORACIC SPINE and SHOULDERS // Manipulacija torakalne kralježnice i ramena
 • (CMT) MANIPULATION of LUMBAR SPINE // Manipulacija lumbalnog dijela kralješnice
 • (CMT) MANIPULATION of SACRUM and PELVIS // Manipulacija trtične kosti i zdjelice
 • Special considerations for COSTO-VERTEBRAL joints and HIPS // Posebna razmatranja za costo vertebralne zglobove i kukove
 • Proper use of COLD/HEAT THERAPY and ELECTROTHERAPY // Pravilna upotreba hladno/tople terapije i elektroterapije
 • Acupuncture/ acupresure discussion as ancilary therapy // Diskusija o akupunkturi i akupresuri kao pomoćnoj terapiji

3. MODUL (28. i 29. 04. 2018.g.):

 • Modul 2 -  *WRITTEN and PRACTICAL EXAMINATION // 2. MODUL - pisani i praktični ispit
 • OVERVIEW and REVIEW, Fine Tuning of Dr Johnsons CHIROPRACTIC METHOD // Pregled i dodatna pojašnjenja metode rada dr. Johnsona

4. MODUL (termin za novu grupu: 26. i 27. 05. 2018.g.)
             
     (termin za staru grupu: 20 i 21. 01. 2018.g.)

 • FINAL EXAMINATION // završni ispit
 • AWARDS CEREMONY for DIPLOMATE CMT
  Ceremonija dodjele Certifikata za 1. stupanj AAK

Program predavanja i termini održavanja svih ostalih stupnjeva AAK do dodjele zvanja "Doktor kiropraktike" biti će objavljeni naknadno.PREDAVAČ

Dr. Robert Lon Johnson, DC, FIAMA   

Curriculum vitae

- Current position:
27 April 2017: Chief of Staff-Dr Johnson's ATLAS CHIROPRACTIC CENTAR, Velika Gorica

- Previous work history:
2015-2016. Assistant Chief of Staff, professor of manipulative therapeutics for West Medic Dom Zdravlje, Belgrade, Serbia

2014-2015 Chief Clinician/Chiropractic Physician, Dr Spine Clinic, Bangalore India

2002-2012 Founder, developer, Chief of Staff Americka Kiropraktika, Zagreb Croatia

1998-2002 Staff Physician Americki Kiroprakticki, Rijeka/Pula Croatia

1983-1997 Chief Chiropractic Physician, Founder developer Chiropractic Physicians Associated Mission Kansas, Ottawa Kansas, Eureka Springs Arkansas USA

 

EDUCATION degrees and certifications

-1983 GRADUATE/DIPLOMATE Cleveland Chiropractic University, Kansas City Missouri USA

-1983-84 Certification American Board of Chiropractic Orthopedics

-1983 DIPLOMATE  National Board of Chiropractic Examiners (USA)

-1983-84 Certified Fellow International Academy of Medical Acupuncture FIAMA

-1985-87 Certified Fellow American Back Society


Ako se trebate naručiti na pregled i tretman u Centru za američku kiropraktiku Zagreb, kontaktirajte broj: 099/3341313.