Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

Škola klasične i francuske homeopatije

Prva generacija HUPED-ove Škole francuske i klasicne homeopatije, 2008/09.g. u predavaoni HUPED-a u Zagrebu.

Prva generacija HUPED-ove Škole francuske i klasicne homeopatije, 2008/09.g. u predavaoni HUPED-a u Zagrebu.

Prva generacija HUPED-ove Škole francuske i klasicne homeopatije, 2008/09.g. u predavaoni HUPED-a u Zagrebu.

Prva generacija HUPED-ove Škole francuske i klasicne homeopatije, 2008/09.g. u predavaoni HUPED-a u Zagrebu.

Prva generacija HUPED-ove Škole francuske i klasicne homeopatije, 2008/09.g. u predavaoni HUPED-a u Zagrebu.

Prva generacija HUPED-ove Škole francuske i klasicne homeopatije, 2008/09.g. u predavaoni HUPED-a u Zagrebu.

Slika sa jednog od predavanja HUPED-ove Škole francuske i klasicne homeopatije u Zagrebu. Ovu dvogodišnju školu pohađale su sad vec četiri generacije polaznika.

Slika sa jednog od predavanja HUPED-ove Škole francuske i klasicne homeopatije u Zagrebu. Ovu dvogodišnju školu pohađale su sad vec četiri generacije polaznika.

Dr.sc. Maruša Hribar, mr.ph. je bila jedna od predavačica homeopatije na skoli dok je prof.dr.sc. Edvin Dervišević, dr.med. bio glavni predavač i voditelj HUPED-ove skole homeopatije.

Dr.sc. Maruša Hribar, mr.ph. je bila jedna od predavačica homeopatije na skoli dok je prof.dr.sc. Edvin Dervišević, dr.med. bio glavni predavač i voditelj HUPED-ove skole homeopatije.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u dvorani Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u dvorani Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u dvorani Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u dvorani Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u dvorani Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u dvorani Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Polaznici HUPED-ove Škole francuske i klasicne homeopatije, 2009/10/11.g., druga generacija koja je zavrsnim ispitom zavrsila svoje skolovanje u listopadu 2011.g.

Polaznici HUPED-ove Škole francuske i klasicne homeopatije, 2009/10/11.g., druga generacija koja je zavrsnim ispitom zavrsila svoje skolovanje u listopadu 2011.g.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Dio predavanja iz homeopatije održavao se u predavaoni u HUPED-u.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Slika sa dodjele certifikata završenim polaznicima škole homeopatije - treća generacija polaznika.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Slika sa završnog ispita treće generacije polaznika HUPED-ove škole homeopatije (kraj 2012.g.)

Slika sa završnog ispita treće generacije polaznika HUPED-ove škole homeopatije (kraj 2012.g.)

Slika sa završnog ispita treće generacije polaznika HUPED-ove škole homeopatije (kraj 2012.g.)

Slika sa završnog ispita treće generacije polaznika HUPED-ove škole homeopatije (kraj 2012.g.)

Slika sa završnog ispita treće generacije polaznika HUPED-ove škole homeopatije (kraj 2012.g.)

Slika sa završnog ispita treće generacije polaznika HUPED-ove škole homeopatije (kraj 2012.g.)

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.

Dio predavanja se održavao u Centru za homeopatiju i akupunkturu u Zagrebu.