Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

Međunarodna škola akupunkture, akupresure i elektroakupunkture

HUPED-ovu MEĐUNARODNU SKOLU AKUPUNKTURE, AKUPRESURE I ELEKTROAKUPUNKTURE zavrsila je u listopadu 2011. prva generacija polaznika (2010/11.g.).

HUPED-ovu MEĐUNARODNU SKOLU AKUPUNKTURE, AKUPRESURE I ELEKTROAKUPUNKTURE zavrsila je u listopadu 2011. prva generacija polaznika (2010/11.g.).

Glavni predavac i voditelj HUPED-ove skole akupunkture je bio prof.dr.sc. Edvin Dervisevic.

Glavni predavac i voditelj HUPED-ove skole akupunkture je bio prof.dr.sc. Edvin Dervisevic.

Slika sa zavrsnog ispita iz akupunkture prve generacije polaznika.

Slika sa zavrsnog ispita iz akupunkture prve generacije polaznika.

Dio predavanja se je održavao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

U studenome 2011.g. je krenula sa školovanjem druga generacija polaznika (2011/12/13.g.).

U studenome 2011.g. je krenula sa školovanjem druga generacija polaznika (2011/12/13.g.).

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Slika sa dodjele certifikata iz akupunkture završenim polaznicima.

Završni ispit druge generacije polaznika škole se održao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu, početkom 2013.g.

Završni ispit druge generacije polaznika škole se održao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu, početkom 2013.g.

Završni ispit druge generacije polaznika škole se održao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu, početkom 2013.g.

Završni ispit druge generacije polaznika škole se održao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu, početkom 2013.g.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.

Dio predavanja se je održavao u HUPED-ovoj dvorani na adresi Kosirnikova 80 u Zagrebu.