Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

Pravni status tradicionalne i komplementarne/alternativne medicine u svijetu

Pravni status tradicionalne i komplementarne/alternativne medicine u svijetu

Nacionalne politike temelj su za definiranje uloge tradicionalne i komplementarne/alternativne medicine u nacionalnim programima  zdravstvene zaštite, osiguravajući stvaranje potrebnih regulatornih i  pravnih mehanizama za promicanje i održavanje dobre prakse; osiguranje autentičnosti, sigurnosti i učinkovitosti tradicionalnih i komplementarnih/alternativnih terapija; te pružanje jednakog pristupa  zdravstvenim resursima i informacijama o tim resursima.

Kao što se vidi u ovom pregledu, nacionalno priznanje i regulacija  tradicionalne i komplementarne/alternativne medicine znatno se razlikuju. Svjetska zdravstvena organizacija radi sa zemljama na  razvoju politika koje su najprikladnije za njihovu situaciju. Ovaj dokument pruža informacije o pravnom statusu tradicionalne i komplementarne/alternativne medicine u nizu zemalja. Namjera mu je  olakšati razvoj zakonskih okvira i razmjenu iskustava između zemalja  uvođenjem onoga što su neke zemlje učinile u pogledu reguliranja  tradicionalne i komplementarne/alternativne medicine. Ove informacije bit će korisne ne samo kreatorima politika, već i istraživačima, sveučilištima, javnosti, osiguravajućim društvima i farmaceutskoj  industriji.

Izrada ovog dokumenta trajala je gotovo 10 godina, najvećim dijelom zbog nedostatka financijskih sredstava. Ne samo da je bilo teško dobiti točne, precizne informacije o politikama svih od 191 države članice Svjetske zdravstvene organizacije i zbog stalnog rada donositelja politika na pitanjima vezanim za zdravlje, bilo nam je nemoguće prikupiti trenutne podatke i održavati ga aktualnim tijekom  procesa pripreme i objavljivanja. Iako smo neumorno radili na prikupljanju podataka i njihovom održavanju što je moguće ažurnijima, nove su politike učinile da su neke ovdje uključene informacije  zastarjele, a osnovne informacije za mnoge zemlje još uvijek nedostaju. Nažalost, mogli smo uključiti samo 123 zemlje u ovaj  pregled. Neke zemlje nisu uključene jer nismo uspjeli pronaći dovoljno  informacija, a za neke zemlje koje su uključene možda smo greškom dali  netočne ili pogrešne informacije.

Duboko se ispričavamo za bilo kakve propuste ili pogreške. U tom  smislu, iskreno bismo cijenili zemlje i organizacije koje daju potrebne ispravke i obavještavaju nas o promjenama svojih politika, tako da naše sljedeće izdanje ovog važnog dokumenta bude što točnije i potpunije.

Hvala vam!

Dr Xiaorui Zhang
Koordinator v.d
Tradicionalna medicina
Svjetska zdravstvena organizacija
Ženeva, Švicarska