Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

Uvod u CAMNET i objava članaka

Uvod u CAMNET i objava članaka

CAMNET je baza stručnih i znanstvenih članaka iz područja prirodne, energetske i duhovne medicine odnosno ako se poslužimo terminima koje koristi WHO, alternativne, komplementarne i tradicionalne medicine.

CAMNET je kao riječ nastala spajanjem engleske skračenice: CAM (Complementary and Alternative Medicine) i engleskog termina: NET (mreža).


UVJETI ZA OBJAVU ČLANKA
Objavljeni članci moraju zadovoljavati sve uvjete stručnih i/ili znanstvenih radova iz područja prirodne, energetske i/ili duhovne medicine radi čega prolaze našu recenziju.
Stručni radovi CAMNET-a daju pregled znanja unutar ovoga područja sa ciljem praktične primjene znanja ili edukacije.
Znanstveni radovi su vezani uz iznošenje novih teorija ili uz konkretna i dokaziva istraživanja bazirana na radu sa klijentima/pacijentima uz upotrebu pojedinih metoda, pripravaka ili proizvoda. Znanstveni radovi uvijek imaju za cilj objasniti i dokazati djelovanje metoda prirodne, energetske i duhovne medicine.

Članke mogu poslati na recenziju svi oni koji se bave ovim područjem, a objavljeni će biti radovi koji zadovolje sve uvjete za objavu o čemu konačnu odluku donose recenzenti CAMNET-a. Pojedina predavanja održana na HUPED-ovim međunarodnim kongresima također se objavljuju i ovdje.

Obzirom da se djelatnosti prirodne, energetske i duhovne medicine tek definiraju kao područje na nivou svih drugih djelatnosti (medicina, pravo, građevina, filozofija...) nije potrebno da autor znanstvenog ili stručnog rada ima neku od postoječih akademskih titula. Drugim riječima, biti znanstvenik u bilo kojoj drugoj djelatnosti, ne znači apsolutno ništa što se tiće CAMNET-a i objave članka koji se može nazivati znanstvenim ili stručnim.


Citiranje pojedinih dijelova članaka ili ideja dozvoljeno je isključivo uz navođenje imena baze članaka (CAMNET), autora članka i linka na kojemu se članak nalazi. 


Za više informacija ili objavu vašeg rada odnosno znanstvenog ili stručnog članka u CAMNET-u kontaktirajte nas na mail: info@huped.hr 


CAMNET - I nivo je dostupan svima kroz ovdje objavljene članke, no
CAMNET - II nivo je otvoren samo članovima CAMNET-a i u njemu su teme detaljno obrađene sa video snimkama pojedinih predavanja. Samo oni članci u CAMNET - I nivo koji imaju na kraju logo za CAMNET - II nivo, imaju svoj nastavak na drugom nivou koji je dostupan članovima. Saznajte kako postati član i kliknite na logo za CAMNET - II nivo:


POVRATAK U BAZU ČLANAKA CAMNET-a