Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

UVJETI ZA UČLANJENJE I SURADNJA SA ISCJELITELJIMA

UVJETI ZA UČLANJENJE I SURADNJA SA ISCJELITELJIMA

HUPED je strukovna organizacija iscjelitelja i terapeuta koja djeluje od 2000.g. sa zadatkom kontrole i podizanja kvalitete usluga iscjelitelja i terapeuta u RH.
Od 2012.g. HUPED postaje podružnica EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA PRIRODNU, ENERGETSKU I DUHOVNU MEDICINU - EUPED i to sa pravnom osobnošću dok od 2016.g. podružnica HUPED postaje sastavni dio EUPED-a. Pri tome je HUPED kao podružnica EUPED-a preuzela sve članske strukture i rukovodstvo prijašnjeg HUPED-a.
Po tome modelu EUPED je usmjeren na otvaranje podružnica po državama EU i cijelog kontinenta. Sve podružnice u svim državama su bez pravne osobnosti.


U registriranom STATUT-u HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA PRIRODNU, ENERGETSKU I DUHOVNU MEDICINU, u članku 8, st.1  definiran je krovni status HUPED-a u Hrvatskoj: "Fizičke osobe /iscjelitelji i terapeuti/ i pravne osobe /strukovne udruge, tvrtke, obrti, ustanove/ sa registriranom djelatnosti iz područja prirodne, energetske i/ili duhovne medicine udružuju se u Hrvatsko udruženje za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu kao krovnu strukovnu organizaciju iscjelitelja i terapeuta."
Statut HUPED-a je registriran 28.02. 2000.g. pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Zagreb pod registarskim brojem 00001647.

Sličnu odredbu u Statutu ima i Hrvatska liječnička komora, uz jedinu razliku što je liječnička djelatnost zakonom regulirana te se stoga liječenjem pacijenata smiju baviti samo licencirani liječnici. Zakon kojime bi se definirala iscjeliteljsko terapeutska djelatnost je još u proceduri.


LICENCA ZA  ISCJELITELJSKO TERAPEUTSKU DJELATNOST

Licenca se pokazala izuzetno korisnom prilikom inspekcijskih provjera jer ju kao takvu priznaju nadležna ministarstva. Licenca služi kao uvjerenje da iscjelitelj svojim radom ne obavlja bilo kakvu zdravstvenu djelatnost za koju nema odgovarajuću stručnu spremu kao i da svojim radom ne ulazi u djelatnost službene medicine već ju samo nadopunjuje te da se u iscjeliteljskom radu ne savjetuje prekid službene liječničke terapije niti je se nekome propisuje, a da analiza energetskog stanja čovjeka nije zamjena za medicinsku dijagnostiku.
Zbog svega navedenog ne krši se postojeći članak 244, Kaznenog Zakona koji govori o nadrilječništvu.


SURADNJA SA ISCJELITELJIMA
S obzirom da su naši iscjelitelji-terapeuti stručno kvalificirani za svoj posao vjerujemo da će na terenu lako prepoznati one koji zadovoljavaju naše standarde te one koji se lažno predstavljaju i varaju ljude. Na taj način i Vas osobno kao redovnog člana HUPED-a uključujemo u nacionalni program povišenja kvalitete iscjeliteljsko-terapeutskih usluga te Vas stoga i odgovarajuće financijski nagrađujemo. Više informacija ćete dobiti po primitku članske dokumentacije ili ako pošaljete u svojstvu redovnog člana upit na naš e-mail: huped@huped.hr


OSTALE POGODNOSTI ČLANSTVA

Regulirano članstvo u HUPED-u vam uz pravnu i stručnu podršku u radu omogućuje:

  • sudjelovanje na 12. KONGRESU O SURADNJI KLASIČNE I NEKONVENCIONALNE MEDICINE, listopad 2017.g. Osmi kongres s naglaskom na holističkoj veterinarskoj medicini održao se u listopadu 2010.g. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu sa više od 300 sudionika. Deveti po redu kongres se održao 16.,17. i 18. 09. 2011. u kongresnoj dvorani Zagrebačkog Velesajma sa više od 1500 sudionika. Deseti kongres održan 21.09.2013.g. je također bio izvrsno posječen kao i 11. kongres održan 17.10.2015.g.;
  • sudjelovanje u svojstvu licenciranog iscjelitelja/terapeuta odnosno licencirane pravne osobe na sajmu MYSTIC – 8. MEĐUNARODNI SAJAM ALTERNATIVE, ZDRAVOG ŽIVOTA I GRANIČNIH PODRUČJA ZNANOSTI, kojeg organiziramo kao partneri Zagrebačkog Velesajma u listopadu 2017.g. Protekli sajmovi okupili su više od 140 izlagača po sajmu iz ukupno 8 zemalja;
  • objavu vašeg oglasa ili najavu seminara na našim web stranicama www.huped.hr gdje sve vaše informacije unosite samostalno pomoću lozinke koju od nas dobijete pri učlanjenju, a vašu informaciju prosljedi jednom i naš elektronički časopis HUPED info na skoro 360.000 e-mail adresa sa područja bivše Jugoslavije te se informacija objavi i na našim facebook stranicama www.facebook.com/HUPED koje trenutno imaju više od 56.000 fanova.

Ukupan iznos kojega plačaju novi iscjelitelji i terapeuti za pojedinačnu osnovnu članarinu te za licencu je 1.900,00 kn (700,00 kn za članarinu i 1.200,00 kn za licencu). Uplata za godišnju članarinu i dvogodišnju licencu vrijedi od dana uplate. Po primitku Vaše pristupnice poslati čemo vam podatke za uplatu. Pristupnica se nalazi na kraju ove stranice.


VRSTE ČLANARINA

Osim ove osnovne članarine i licence, postoji i članstvo za pravne osobe, zatim članstvo za strance, licenca za proizvode koji se koriste u metodama prirodne, energetske i/ili duhovne medicine (prema WHO termini su alternativna i komplementarna medicina - CAM te tradicionalna medicina), zatim posebna članarina za proizvod koji mora proči testiranje HUPED-ove komisije, posebna članarina za stručno priznanje te niz drugih oblika članstva pri našoj organizaciji o čemu se više možete informirati slanjem upita na našu e-mail adresu: huped@huped.hr


PRAVNO-TEHNIČKA PODRŠKA ČLANOVIMA

Osnovna zadaća HUPED-a je pravno-tehnička podrška članovima u terapeutsko-iscjeliteljskom radu.

Oko 60 različitih terapeutsko-iscjeliteljskih metoda registrirano je pri HUPED-u sa više od 1200 članova. Svaka sekcija ima svoje posebne uvjete za učlanjenje koji ovise o pravilima unutar same metode rada (npr. homeopatija, akupunktura, kiropraktika, bioenergoterapija…).

Naš registar kvalificiranih iscjelitelja i terapeuta objavljen na najposječenijem iscjeliteljsko terapeutskom web portalu www.huped.hr mjesto je gdje sve više zainteresiranih za ove metode traži svoga iscjelitelja i/ili terapeuta, dok su se naše licence pokazali vrlo učinkovitima kod raznih inspekcijskih provjera nadležnih državnih organa.


PRISTUPNICU možete ispuniti direktno na web stranici ako kliknete dole na zadnja dva linka (za pravne ili fizičke osobe) ili ju možete otvoriti u PDF-u (dole u označenim kvadratima) te ju isprintati, ispuniti, skenirati i poslati na naš e-mail: tajnistvo@huped.hr ili fax. Također nam pošaljite i kopije potvrda o vašoj edukaciji u području kojime se profesionalno bavite kao iscjelitelj – terapeut. Ako se radi o intuitivnoj iscjeliteljskoj metodi onda uz pristupnicu šaljete najmanje 10 primjera iscjeljenja.

Za sva ostala pitanja vezana za učlanjenje stojimo vam na raspolaganju putem e-mail adrese huped@huped.hr ili telefona (099/4900-909)

Galerija

Karta